Mantelzorgbijeenkomst verzorgd door wijkverpleegkundigen

Mantelzorgers hebben een belangrijke en vaak intensieve taak. Zorgen voor een ander is zeer dankbaar en waardevol. In combinatie met een eigen gezin en of baan kan het echter ook voor de nodige uitdagingen zorgen. Op woensdag 6 juni om 19.00 uur is er wederom een bijeenkomst voor mantelzorgers en andere belangstellenden in de Geseldonk.

Deze avond gaat over het werk van de wijkverpleegkundigen en wat zij kunnen betekenen voor de mantelzorgers. De avond wordt verzorgd door Elise van Hal, wijkverpleegkundige vanuit Savant, en door Yvonne Janssen, wijkverpleegkundige vanuit de Zorgboog. Deze avond is gratis toegankelijk. U krijgt antwoorden op al uw vragen over de rol van de wijkverpleegkundigen en vanzelfsprekend kunt u ook zelf vragen stellen.

De avonden zijn niet alleen voor mantelzorgers, maar ook voor overige belangstellenden. Inwoners van Helmond die woonachtig zijn in andere wijken zijn ook van harte welkom. U vindt wijkhuis De Geseldonk aan de Cederhoutstraat 44 te Mierlo-Hout.

De volgende mantelzorgbijeenkomsten zijn op 5 september (onderwerp: de zorgstructuur) en op 7 november (onderwerp: de notaris).

Tags