Op donderdag 5 september en 3 oktober van 10.00-12.00 uur is het weer bloemschikken in de Geseldonk. Voor het bloemstuk van september (zie “Kontakt” van augustus) dient men een pot met grote opening mee te brengen. De prijs is 10 euro exclusief onderbord. U kunt zich tot de zaterdag voorafgaande aan het bloemschikken vóór 17.00 uur opgeven door een enveloppe met 10 euro, voorzien van naam adres en telefoon- nummer in brievenbus Dr. Klompélaan 27 te doen of Brigitte te bellen: 06-12059942

Op donderdag 12 september van 13.00-16.00 uur en op donderdag 26 september van 13.00-16.00 kunt u weer terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of repaircafe@kbo-stlucia.nl of telefoon 0492–841112.

Op dinsdag 1 oktober is er van 10.00 – 12.00 uur de maandelijkse koffieochtend in wijkhuis de Geseldonk. U kunt er gewoon gezellig buurten maar ook een kaartje leggen of een ander spelletje doen. Kom gerust eens aan. Er zijn ook altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U bent van harte welkom!

Tags