REPAIRCAFÉ KBO-ST. LUCIA

Op donderdag 10 oktober van 13.00-16.00 uur en op zaterdag 26 oktober van 11.00-15.00 uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of repaircafe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 0492–841112.

COMPUTERHULP INLOOP

Op de derde woensdag van de maand is er weer computerhulp-inloop. Heeft u  problemen met uw apparaat of met een programma dat u beter wilt leren kennen dan kunt u bij ons terecht. Ook bestaat er de mogelijkheid om u in overleg  persoonlijke begeleiding te geven  over een  onderwerp ( bijvoorbeeld de werking van Windows 10) waarnaar uw interesse uitgaat. De eerstvolgende computerhulp-inloop is op  woensdag 16 oktober van 13.30u tot 16.00u in de Geseldonk.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Bodenstaff,  l.bodenstaff4@upcmail.nl of Herman Nieweg telefoon 0638319793 of e-mail kbo.hjnieweg@upcmail.nl

Tags