KOFFIEOCHTEND

Op dinsdag 5 november  is er van 10.00 – 12.00 uur de maandelijkse koffieochtend in wijkhuis de Geseldonk te Mierlo Hout. Kom eens gezellig langs om een praatje te maken, koffie te drinken of bijvoorbeeld een kaartje te leggen of een ander spelletje te doen. Er zijn ook altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U bent van harte welkom!

LEZING OVER WENSAMBULANCE

Ieder mens heeft een laatste wens!

Om u kennis te laten maken met wat de ‘Wens ambulance Brabant” voor u kan betekenen hebben wij Saskia Buit en  Cees Huijben van deze organisatie uitgenodigd voor een inspirerende middagbijeenkomst in wijkhuis De Geseldonk. Op dinsdagmiddag 5 november 2019 van 14.00-16.00 uur verzorgen Saskia Buit en  Cees Huijben hierover een fantastische presentatie. In de pauze kunt u de wensambulance van binnen bekijken. U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze bijeenkomst bij Toon Verhees 06-24661705. Vrijwillige bijdrage: neemt u uw portemonnee mee voor een vrijwillige bijdrage voor de Wensambulance. Aan de hand van beelden en aan de hand van hun eigen mooie ervaringen zullen zij uitvoerig toelichten wat WensAmbulance Brabant zoal doet en hoe u er gebruik van kunt maken.

BLOEMSCHIKKEN

Op donderdag 7 november a.s. van 10.00-12.00 uur is het weer bloemschikken in de Geseldonk. Voor het bloemstuk van november dient men een bord rond of vierkant mee te nemen. De prijs is 10 euro. U kunt zich tot de zaterdag voorafgaande aan het bloemschikken  vóór  17.00 uur opgeven door een enveloppe met 10 euro, voorzien van naam adres en telefoonnummer in brievenbus Dr. Klompélaan 27 te doen of Brigitte te  bellen: 06-12059942.

REPAIRCAFÉ KBO-ST. LUCIA

Op donderdag 7 november van 13.00-16.00 uur en op zaterdag 26 oktober van 11.00-15.00 uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of repaircafe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 0492–841112

LEZING OVER  “LEVEN MET VERDRIET EN ROUW”

Marianne Jansen verzorgt op vrijdag 8 november om 13.30 een lezing over verlies en rouw. Wat is een rouwproces, wat kan in zo’n proces allemaal een rol spelen en wat kan de draagwijdte van rouw zijn in het leven van mensen? Ook jaren later? Hoe kun je jezelf en een ander tot troost zijn? Je krijgt diverse tips aangereikt om jezelf en een ander beter te leren begrijpen in een rouwproces. De lezing biedt ruimte voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen. AANMELDEN: voor 25 oktober 2019 bij: secretaris Joke van de Moosdijk, Eikenwal 4a, 5706 LJ   Helmond. Telefoon: 06 30853736 of 0492 554560; E-mail: secretariaat@kbo-stlucia.nl Voor leden is de lezing gratis bij te wonen. Niet leden betalen € 2,-. Graag Uw lidmaatschapspasje meenemen op 8 november.

Tags