Op donderdag 5 december van 13.00-16.00 uur en op zaterdag 21 december van 11.00-15.00 uur en op donderdag 2 januari 2020 om 10.00 uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in De Geseldonk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of repaircafe@kbo-stlucia.nl  of  telefoon 0492–841112.

Nationale Vrijwilligersdag

Op vrijdag 6 december om 13.30 uur is er voor alle vrijwilligers een bijeenkomst in wijkhuis de Geseldonk te Mierlo-Hout. De vrijwilligers zijn persoonlijk uitgenodigd. Deze middag is georganiseerd om alle KBO-vrijwilligers te bedanken voor hun fantastische inzet waardoor ook 2019 weer een actief succesvol KBO-St. Lucia jaar is geworden.

Computerhulp-inloop

Op de derde woensdag van de maand  (deze maand op 18 december) is er weer computerhulp-inloop in De Geseldonk. Heeft u problemen met uw apparaat of met een programma dat u beter wilt leren kennen, dan kunt u bij KBO terecht. Ook bestaat er de mogelijkheid om u in overleg persoonlijke begeleiding te geven over een onderwerp ( bijvoorbeeld de werking van Windows 10, uw smartphone) al gelang waar uw interesse naar uitgaat. Contactpersonen: Herman Nieweg en Leo Bodenstaff. Telefoon:06-38319793 E-mail: kbo.hjnieweg@upcmail.nl, l.bodenstaff4@upcmail.nl

Kerstviering

Op vrijdag 20 december is de kerstviering van KBO St.-Lucia voor degenen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Het begint om 13.30 uur. Tijdens de kerstviering wordt een heerlijke lunch met soep, brood en kroket en verschillende soorten beleg, koffie/thee geserveerd. Daarnaast ontvangt iedereen één consumptiebon. De familie Van Asten heeft weer een geslacht varken geschonken. Dank zij hen kunnen we aan iedereen bij het naar huis gaan een vleespakket uitreiken.

Nieuwjaarsinloop

Het bestuur van KBO-St. Lucia nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsinloop. Deze wordt gehouden op  3 januari 2020 van  13.30-16.00 uur in De Geseldonk. Uiteraard kan er zoals gebruikelijk naast het uitwisselen van de beste wensen  van een aangeboden drankje en een hapje genoten worden. Tot de derde januari!

Koffieochtend

Ook in 2020 gaat het KBO door met de koffieochtend in De Geseldonk. Op dinsdag 7 januari van 10.00 – 12.00 uur is er weer de maandelijkse koffieochtend in wijkhuis de Geseldonk. Kom eens gezellig langs om een praatje te maken, koffie te drinken of bijvoorbeeld een kaartje te leggen of een ander spelletje te doen. Er zijn ook altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U bent van harte welkom!

Tags