Geseldonk weer beperkt open

Na een lange tijd gesloten te zijn geweest, is er inmiddels toestemming om wijkhuis De Geseldonk na 1 juni weer in gebruik te nemen, zij het onder strikte voorwaarden. Inmiddels hebben alle gebruikers bericht ontvangen onder welke voorwaarden zij weer gebruik mogen maken van het wijkhuis.

Brengt u een bezoek aan het wijkhuis, volg dan de regels en de aanwijzingen van onze medewerkers op. Vrije inloop is NIET mogelijk. Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten hebt zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotteren, hoesten, keelpijn) of kortademigheid bent, blijf je thuis. Wil je op de hoogte zijn van het gehele protocol dan ligt deze beschikbaar in De Geseldonk.

Huisregels bezoekers Geseldonk                 01-06-2020 tot 01-07-2020 

 • Bezoekers komen alleen op afspraak
 • Groepen dienen zicht te verzamelen aan de voorzijde van het pand. Als de groep compleet is kan er worden aangebeld
 • Bezoekers die zich van tevoren niet hebben opgegeven worden geweigerd. Ook al behoren zij tot de groep of vereniging.
 •  Aan de deur volgt dan een gezondheidscheck. Indien in orde wordt de groep binnengelaten.
 • Bij binnenkomst dienen handen te worden gedesinfecteerd
 • Bezoekers dienen de aangegeven looproute te volgen
 • Per toiletruimte zijn er maar een aantal toiletten beschikbaar. Op de deur is zichtbaar welke dit zijn. Indien alle toiletten bezet kan er niet op de toiletruimte worden gewacht en dient u later terug te komen.
 • Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel op
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • De ruimtes zijn ingericht aan de hand van de geldende richtlijnen. Gelieve de indeling van de ruimtes intact te laten
 • Er mogen maximaal 2 personen aan 1 tafel plaatsnemen
 • Er mogen maximaal  4 personen aan 2 aan elkaar geschoven tafels plaatsnemen.
 • Er mogen maximaal 4 personen aan de bar plaatsnemen
 • Er mogen maximaal 30 personen in het gebouw aanwezig zijn, exclusief personeel
 • Er wordt alleen drinken geserveerd.
 • De eindtijd van de reservering is ook de tijd dat de gehele groep weer buiten dient te zijn.
 • Indien u gebruik wenst te maken van handschoenen en/of een mondkapje dient u hier zelf zorg voor te dragen.
 • Ook in Wijkhuis de Geseldonk gelden de voorschriften van het RIVM.

Tags